Đóng
 

Định danh nhanh NK PYLORI TEST

17/06/2021

Tên sản phẩm: Định danh nhanh NK PYLORI TEST Mã số: MI 004 ID Mô tả: NKPYLORI TEST được dùng để phát hiện và định danh nhanh Helicobacter pylori có trong bệnh phẩm nội soi dạ dày hoặc trên môi trường nuôi cấy. Đặc trưng của H. pylori[…]

 Môi trường tăng sinh – phong phú BHI broth

17/06/2021

Tên sản phẩm: Môi trường tăng sinh – phong phú BHI broth Mã số:MI 004 ER Mô tả: Tăng sinh không chọn lọc tất cả các vi khuẩn, ngoại trừ H. influenzae. Môi trường được chứa trong lọ thủy tinh nắp vặn có dung tích 5mL, kích[…]

Môi trường tăng sinh – phong phú Peptone kiềm

17/06/2021

Tên sản phẩm: Môi trường tăng sinh – phong phú Peptone kiềm Mã số: MI 002 ER Mô tả: Tăng sinh chọn lọc vi khuẩn Vibrio. Được dùng trong xét nghiệm cấy phân tìm tả. Môi trường được chứa trong lọ thủy tinh nắp vặn có dung tích[…]

Môi trường tăng sinh – phong phú Selenite Cystein

17/06/2021

Tên sản phẩm: Môi trường tăng sinh – phong phú Selenite Cystein Mã số:MI 001 ER Mô tả: Tăng sinh chọn lọc vi khuẩn Salmonella và Shigella. Được dùng trong xét nghiệm cấy phân thường quy. Môi trường được chứa trong tube nhựa có chiều dài[…]

 Môi trường chuyên chở VTM

17/06/2021

Tên sản phẩm: Môi trường chuyên chở VTM Mã số: MI 005 CP Mô tả: Bảo quản và chuyên chở bệnh phẩm dùng trong xét nghiệm tìm virus cúm bằng kỹ thuật PCR hoặc Realtime PCR Thời gian bảo quản bệnh phẩm 24 giờ ở nhiệt độ thường.[…]

Môi trường chuyên chở Hport

17/06/2021

Tên sản phẩm: Môi trường chuyên chở Hport Mã số: MI 004 CP Mô tả: Bảo quản và chuyên chở bệnh phẩm dùng trong xét nghiệm nuôi cấy tìm vi khuẩn H. pylori. Thời gian bảo quản bệnh phẩm 6 giờ ở nhiệt độ thường. Môi trường được[…]

 Môi trường chuyên chở Carybac

17/06/2021

Tên sản phẩm: Môi trường chuyên chở Carybac Mã số: MI 003 CP Mô tả: Bảo quản và chuyên chở bệnh phẩm dùng trong xét nghiệm nuôi cấy tìm vi khuẩn kỵ khí. Thời gian bảo quản bệnh phẩm 24 giờ ở nhiệt độ thường hoặc 2– 8oC.[…]

 Môi trường chuyên chở Stuart Amies

17/06/2021

Tên sản phẩm: Môi trường chuyên chở Stuart Amies Mã số: MI 002 CP Mô tả: Bảo quản và chuyên chở các loại bệnh phẩm khác nhau như mủ – dịch tiết, tai – mũi – xoang, quệt hầu họng, quệt sinh dục… Thời gian bảo quản bệnh[…]