Đóng
 

MÔ HÌNH KHÂU TẦNG SINH MÔN

Tên mô hình: MÔ HÌNH KHÂU TẦNG SINH MÔN

Xuất xứ: Việt Nam

  • Là Mô hình để thực tập khâu tầng sinh môn

Cu hình chun gm:

  • 03 Mô hình rách tầng sinh môn chuẩn gồm các vị trí : – rách phải
    • rách trái
    • rách trung tâm
  • Tài liệu hướng dẫn

Thông skthut:

  • Kích thước 16 x 16 x 12cm
  • Trọng lượng : 0,3 kg

–    Tiến hành được những thao tác khâu tầng sinh môn cơ bản

  • Chất liệu mềm dẻo,bền,đàn hồi ,dể vệ sinh và thao tác

Cảm giác giống như thật

Giá bán: Liên hệ 

MÔ HÌNH Y TẾ Related