Đóng
 

MÔ HÌNH CPR CẤP CỨU TRẺ EM

19/06/2021

Tên mô hình: MÔ HÌNH CPR CẤP CỨU TRẺ EM Xuất xứ: Việt Nam Là Mô hình để thực tập thủ thuật CPR và điều dưỡng  Cấu hình chuẩn gồm: 01 Mô hình trẻ em 12-24 tháng tuổi Phụ kiện,tài liệu hướng dẫn Thông số kỹ[…]

MÔ HÌNH ĐẶT SONDE DẠ DÀY

19/06/2021

Tên mô hình: MÔ HÌNH ĐẶT SONDE DẠ DÀY Xuất xứ: Việt Nam Là Mô hình để thực tập các thủ thuật đặt sonde dạ dày, nội khí quản Cấu hình chuẩn gồm: 01 Mô hình người nam trưởng thành bán thân Thông số kỹ thuật:[…]

MÔ HÌNH KHÁM TINH HÒAN

19/06/2021

Tên mô hình: MÔ HÌNH KHÁM TINH HÒAN Xuất xứ: Việt Nam Cấu hình chuẩn gồm: 01 Mô hình bìu nam người trưởng thành Thông số kỹ thuật: Kích thước 10 x 7 x 3cm Trọng lượng : 200g Tiến hành được những thao tác Thăm[…]

MÔ HÌNH ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NGƯỜI LỚN

19/06/2021

Tên mô hình: MÔ HÌNH ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NGƯỜI LỚN Xuất xứ: Việt Nam Là Mô hình để thực tập các thủ thuật đặt nội khí quản Cấu hình chuẩn gồm: 01 Mô hình đầu người trưởng thành với tư thế chuẩn Chất bôi trơn ,ống[…]

MÔ HÌNH ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NHI

19/06/2021

Tên mô hình: MÔ HÌNH ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NHI Xuất xứ: Việt Nam Là Mô hình để thực tập các thủ thuật đặt nội khí quản trẻ em 1tuổi Cấu hình chuẩn gồm: 01 Mô hình bán thân nhi 1tuổi với tư thế chuẩn Chất bôi[…]

MÔ HÌNH SONDE TIỂU NAM

19/06/2021

Tên mô hình: MÔ HÌNH SONDE TIỂU NAM Xuất xứ: Việt Nam Là Mô hình thực tập các thủ thuật đặt sonde tiểu nam Cấu hình chuẩn gồm: 01 Mô hình Bán thân người nam trưởng thành Chất bôi trơn ,Catheter tài liệu hướng dẫn[…]

MÔ HÌNH ĐẶT SONDE TIỂU NỮ

19/06/2021

Tên mô hình: MÔ HÌNH ĐẶT SONDE TIỂU NỮ Xuất xứ: Việt Nam Là Mô hình để thực tập các thủ thuật về thăm khám đặt Sonde tiểu nữ Cấu hình chuẩn gồm: 01 Bán thân người nữ trưởng thành Chất bôi trơn,ống Sonde Thông[…]

MÔ HÌNH CHỌC DÒ TỦY SỐNG

19/06/2021

Tên mô hình: MÔ HÌNH CHỌC DÒ TỦY SỐNG Xuất xứ: Việt Nam Là Mô hình để thực tập các thủ thuật về chọc dò Lấy dịch trong tủy sống Cấu hình chuẩn gồm: 01 Bán phần lưng người trưởng thành 01 cột xương sống 01[…]