Đóng
 

MÔ HÌNH CPR (XOA BÓP TIM NỬA NGƯỜI)

Tên mô hình: MÔ HÌNH CPR (XOA BÓP TIM NỬA NGƯỜI)

Xuất xứ: Việt Nam

  • Là Mô hình thực tập hồi sức cấp cứu, xoa bóp tim ngoài lồng ngực ,hô hấp nhân tạo

Cu hình chun gm:

  • 01 Mô hình bán thân người trưởng thành
  • Tài liệu hướng dẫn

Thông skthut:

  • Kích thước 49 x 31 x 80cm
  • Trọng lượng : 17 kg
  • Bắt được mạch ở động mạch cổ

-Tiến hành hô hấp nhân tạo , hồi sức cấp cứu

  • Khi thao tác và xác định vị trí đúng như mỏm xương ức,,kích thích tim đúng và đủ lực ,

ngửa cổ thẳng và hà hơi thồi ngạt đúng và đủ áp lực sẽ có tín hiệu báo bằng âm thanh và đèn

  • Chất liệu mềm dẻo,bền,đàn hồi ,dể vệ sinh và thao tác

Cảm giác giống như thật

Giá bán: Liên hệ 

MÔ HÌNH Y TẾ Related