Đóng
 

Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS- CoV-2 ( Truline Covid 19 Ag Rapid Test)

Tên sản phẩm:  Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS- CoV-2( Truline Covid 19 Ag Rapid Test)

  • Chỉ sử dụng cho xét nghiệm In-vitro chuyên nghiệp [Người sử dụng: chuyên viên y tế]
  • Xét nghiệm định tính phát hiện các kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu.
  • Không sử dụng xét nghiệm này như là phương pháp duy nhất trong chẩn đoán, điều trị hoặc quản lý bệnh nhân.
  • Kết quả âm tính không loại trừ hoàn toàn khả năng nhiễm SARS-CoV-2 và phải được xem xét cùng bối cảnh lâm sàng và dịch tễ cụ thể. Nếu cần thiết, kết quả phải được khẳng định lại bằng xét nghiệm RT-PCR.

Hiệu quả cao

  • Kết quả nhanh cho phép triển khai xét nghiệm số lượng lớn, trên diện rộng.
  • Đáp ứng nhanh đối với các nhu cầu khẩn cấp và giám sát sức khỏe cộng đồng.
  • Độ nhạy tương quan: 96,30% (95%CI*: 90,86%-98,55%)
  • Độ đặc hiệu tương quan: 99,75% (95%CI*: 98,61%-99,96%)
  • Độ chính xác tương quan: 99,02% (95%CI*: 97,73%-99,58%)*95%CI: Khoảng tin cậy 95%
Cho 10 giọt (300 µL) đệm chiết vào ống chiết Nhúng đầu que mẫu vào ống. Xoay và miết đầu que vào thành và đáy ống 10 lần. Để đầu que ngâm trong dung dịch 1 phút Bóp cho hai thành ống ép vào đầu que, từ từ xoay que và ép đầu que khi rút que ra khỏi ống để thu được càng nhiều dung dịch càng tốt. Hủy que mẫu đã sử dụng theo quy định đối với chất thải lây nhiễm sinh học Đậy chặt ống bằng nắp nhỏ giọt. Lắc mạnh ống theo chiều ngang 10 lần để trộn đều mẫu. Nhỏ 3 giọt (100 µL) mẫu chiết vào ô nhận mẫu (S) của khay thử. Bắt đầu đếm thời gian.

Giá: Liên hệ

VẬT TƯ TIÊU HAO Related