Đóng
 

MÔ HÌNH GIẢI PHẪU

STT Tên mô hình Mã số Hãng sx Hình ảnh
1 Ruột non 9985-1008496 3B-Đức
2 Bàn tay 9985-1000349 3B-Đức
3 Não(2 phần) 9985-1000222 3B-Đức
4 Nhãn cầu 9985-1000257 3B-Đức
5 Ổ mắt và nhãn cầu 9985-1000258 3B-Đức
6 Ổ mắt và nhãn cầu 9985-1000263 3B-Đức
7 Tai 9985-1000250 3B-Đức
8 Sụn thanh quản 9985-1001242 3B-Đức
9 Thanh quản(7 phần) 9985-1000272 3B-Đức
10 Thanh quản(2 phần) 9985-1000273 3B-Đức
11 Thanh quản(4 phần) 9985-1005528 3B-Đức
12 Tim(5 phần) 9985-1010006 3B-Đức
13 Tim(2 phần) 9985-1000268 3B-Đức
14 Tá tụy(3 phần) 9985-1000310 3B-Đức
15 Gan-mật 9985-1005533 3B-Đức
16 Gan-mật 9985-1008550 3B-Đức
17 Thận 9985-1000299 3B-Đức

Ghi chú:

-Hàng mới 100%, sản xuất năm 2016 đảm bảo giao hàng đúng tiêu chuẩn khi chào hàng

-Thời gian giao hàng: từ 06– 08 tuần

-Thời gian bảo hành: 12 tháng

Sản phẩm Related